Donatii Persoane Fizice

Dragi prieteni,

Va propunem un subiect care poate vi se va parea marunt si agasant (intrucat presupune intocmirea unor minime formalitati), dar pentru multi copii, gestul dumneavoastra ar putea reprezenta o sansa la viata, o speranta la viata, pe care fiecare dinre noi, printr-un efort de cateva minute, putem sa le-o daruim.

Asociatia noastra va adreseaza rugamintea de a valorifica un beneficiu acordat de lege, in favoarea unor copii bolnavi.

Prin completarea unui simplu formular, puteti schima destinatia unor sume de bani pe care oricum fiecare dintre dumneavoastra  le plateste catre Bugetul Satului, directionand aceste sume catre proiecte umanitare extrem de generoase.  Va rugam sa directionati  2% din impozitul pe veniturile obținute (posibilitate conferita contribuabililor-persoane fizice prin art. 57(4)–(6) si art. 84(2)-(4) din Codul Fiscal), catre Asociatia  LANGA TINE pentru finantarea proiectelor noastre umanitare.

CONT: RO56BRDE445SV08236274450

COD FISCAL: 29837795

Impozitele noastre pot ajuta copii bolnavi. Este suficient doar sa vrem…

 

Cum si unde poti sa redirectionezi 2% din impozitul pe venit

“Prevederea 2% este reglementata prin Codul Fiscal inca din anul 2004 si este un mecanism de transparenta fiscala prin intermediul caruia contribuabilii persoane fizice pot sa directioneze o parte (2%) din impozitul lor pe venit catre o entitate nonprofit”.

Aceasta suma nu reprezinta o sponsorizare sau donatie privata si nu il costa nimic pe contribuabil.

Procedura de redirectionare:

Cei 2% se pot redirectiona completand pana la 25 mai 2012 Formularul 230 (daca persoana a avut in anul 2011 doar venituri salariale) sau Formularul 200 (daca a obtinut venituri din activitati independente sau alte surse). In ambele cazuri, pentru completarea formularelor, contribuabilli trebuie sa cunoasca codul de indentitate fiscala a entitatii catre care redirectioneaza suma (codul fiscal) si contul organizatiei in format IBAN (24 de cifre).

Formularul se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Acesta se depune direct sau se trimite prin posta cu scrisoare recomandata (confirmare de primire) la Administratia Finantelor Publice a localitatii de domiciliu. Adresele Administratiilor respective se pot verifica pe site-ul ANAF.

De asemenea, formularele se pot depune si on-line, la adresa www.e-guvernare.ro , daca persoana detine un certificat digital calificat.

   Cine poate beneficia de sumele redirectionate

   Conform reglementarilor in vigoare, beneficiarii acestei prevederi sunt entitatile nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, precum si unitatile de cult. In categoria entitatilor nonprofit intra: asociatiile, fundatiile, organizatiile sindicale, patronatele, partidele politice, asociatiile de proprietari, casele de ajutor reciproc ale salariatilor etc.

Conform art. 57(4)–(6) si art. 84(2)-(4) din Codul Fiscal, persoanele fizice au posibilitatea să direcționeze doi la sută (2%) din impozitul pe veniturile obținute către o entitate nonprofit. 2% se aplică la impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, din câștigul net anual din transferul titlurilor de valoare, din câștigul net anual din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe baza de contract, și orice alte operațiuni de acest gen. Aceasta donație nu costă nimic contribuabilul! Doar un formular de completat și depus la Fisc până la data de 15 mai 2010. Dacă nu folosiți această opțiune, suma respectivă râmâne să fie încasată și gestionată de stat.

 Puteți dona doi la sută (2%) din impozit către un ONG astfel:

   Dacă sunteți salariat(ă), angajat pe bază de contract individual de muncă sau funcționar public sau dacă ați obținut venituri asimilate salariilor (indemnizația administratorului, indemnizația directorilor, asociaților unici, suma din profitul net, cuvenită administratorilor la companii/societăți naționale, remunerația primită de președintele asociației de proprietari, etc. art. 55 alin. (2)):

 200 Declaraţie privind veniturile realizate (OMEF 1815/2008)

Formularul 200 Se completează de către contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din: activităţi independente (activităţi comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuală), din cedarea folosinţei bunurilor (închirieri, arendă), din activităţi agricole (de felul cultivării florilor, a legumelor în sere, a pepinierelor etc.), din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen şi din transferul titlurilor de valoare (acţiuni). Citiţi şi explicaţiile de la formularul 020. Declaraţia se completează înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular. Se completează în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

 

   230 Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ

Formularul 230 se completează de contribuabilii care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situaţii: a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, şi solicită restituirea acestora; b) doresc ca o sumă din impozitul anual să fie destinată pentru sponsorizarea organizaţiilor nonprofit. Se poate nominaliza o singură entitate nonprofit sau unitate de cult c) solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în limita unei sume maxime de 300 lei pe an. Se completeazã de mânã, în douã exemplare, din care unul rãmâne la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandatã.

Sau putem sa le colectam noi direct daca vrem, (bineinteles in functie de posilitati), cred ca trebuie pus la dispozitie un nr. de telefon sau se poate trimite la solicitare un plic postal care sa contina formularul  si un plic gata timbrat cu adresa Administariei  Financiare respective.

Leave a Reply